NICHOLAS HLOBO

Nicholas Hlobo.Nicholas Hlobo.
Isitulo samaNgesi sihlal' iBhulukazi..., 2010.
Ribbon and rubber on canvas. 180 x 120cm.


Nicholas Hlobo.
Isisele, 2010.
Ribbon and leather on canvas.
180 x 120cm.
Nicholas Hlobo.
Fak' intloko, 2010.
Ribbon, wool and rubber on canvas.
180 x 120cm.