LIU WEI

Liu Wei.Liu Wei. Triology, 2011. Installation view. Misheng Art Museum, Shanghai. Photo by Bi Ke.

Liu Wei. Triology, 2011. Installation view. Misheng Art Museum, Shanghai. Photo by Bi Ke.